Ledare: Ett gott verksamhetsår 2018

I skrivande stund håller vi på att summera året som gått i samkommunen i och med att bokslutsarbetet pågår varför jag i denna ledare tar en kort sammanfattning av vad vi sysslat med inom SÖFUK förra året. Vi kan inledningsvis konstatera att vi har ett gott verksamhetsår bakom oss. Detta trots att, eller kanske på grund av att, verksamheten minsann bjudit på utmaningar av varierande art.

Inom servicetjänsterna har förberedelserna inför ibruktagandet av nya program inom ekonomiförvaltning och löneräkning från och med 1.1.2019 varit intensiva. I detta skede kan konstateras att övergången förberetts bra eftersom de nya programmen kunnat tas i bruk som planerat, även om mycket jobb ännu återstår. 

Yrkesakademin i Österbotten inledde verksamhetsåret i enlighet med kraven och kriterierna i den förnyade yrkesutbildningslagstiftningen. Eftersom lagen godkändes av riksdagen så sent som sommaren 2017 var tiden för förberedelser ytterst kort. Ingen kan heller förvänta sig att implementeringen av lagens alla finesser sker i en handvändning eftersom förändringarna i grunden är så stora jämfört med tidigare. En finess i den nya lagen som otroligt snabbt hittade sin kundkrets var den kontinuerliga antagningen till studier. Efter att möjligheten öppnats har studerande antagits varje vecka under året.. Jag ser största förbättringen i nya yrkesutbildningen i individualiseringen, dvs att studierna byggs upp enligt enskild individ och individens kunnande till skillnad från tidigare. Samtidigt kräver detta också mycket av oss upprätthållare och av samhället. Även lagstiftningen kring hur yrkesutbildningen finansieras förändrades 1.1.2018. Eftersom en del av de data som ingår i nya finansieringslagstiftningen ännu inte finns tillhanda har finansieringslagstiftningen en övergångstid fram till år 2022. Då är finansieringen, inklusive alla dess delfaktorer, i bruk i sin helhet så att 50 procent av finansieringen baseras på studerandeår och 50 procent på basen av olika prestationsfaktorer. Vi som hört till de utbildare i landet som haft goda resultat i gamla finansieringssystemets resultatfinansiering hör tyvärr till de största förlorarna under övergångstiden eftersom vi inte kompenserats alls för bortfallet på ca 1 miljon euro årligen. 

Wasa Teater har ett ovanligt spännande år bakom sig. Den konstnärliga verksamheten på scenerna har fungerat utmärkt trots att delar av teatern under året förvandlats till en byggarbetsplats då teaterfastigheten genomgår en stor renovering/utbyggnad inför 100-års jubiléet som firas i höst. Från och med inledningen av spelåret 2018-2019 flyttades all verksamhet som berör scenproduktionen ut ur teaterhuset. Kulturskafferiet Ritz och Smedsby Uf fungerar som teaterns stora scener under renoveringstiden. Glädjande nog har publiken ändå hittat till teatern. Föreställningen Gambämark av Kevin Holmström, Jakob Norrgård och Axel Åhman blev en av de största publiksuccéerna genom tiderna på teatern. Renoveringen av teaterfastigheten inleddes i stor skala under sommaren 2018 och beräknas vara klar i juni så vi kan inleda spelåret 2019-2020 i en nyrenoverad teater. Under året har insamlingen av medel till av renoveringsprojektet varit intensiv, vilket lett till att andelen extern finansiering i detta projekt är fantastisk. Intresset att stöda renoveringsprojektet bidrar direkt till att de egna resurserna kan koncentreras till själva hantverket, teaterkonsten på svenska i Österbotten. 

KulturÖsterbotten har också haft en mycket livlig verksamhet under året. Verksamheten har präglats av en omfattande projektverksamhet och aktivt samarbete med aktörer såväl inom den egna regionen som nationellt. Tack vare detta arbete har KulturÖsterbotten fått god synlighet i regionen. Den livliga projektverksamheten har lett till att ansvarsområdets hyrda utrymmen på Rådhusgatan 23 blivit för trånga. Därför fattade kultursektionen under året beslut om att flytta KulturÖsterbottens verksamhet till den tidigare rektorsbostaden på Campus Kungsgårdens område. Huset byter nu namn till Kulturgården. 

Verksamhetens ekonomiska resultat har vandrat hand i hand med verksamheten precis som det ska. Alla ansvarsområden har presterat bättre ekonomiskt resultat än budgeterat. Årets överskott i samkommunen uppgår till 201 000 euro efter bokslutsdispositioner. Överskottet bidrar till att öka samkommunens ackumulerade överskott till totalt 6 422 575 euro. 

Ett varmt tack till alla som bidragit till årets verksamhet och resultat! 

Ulrica Karp, direktör

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg