Yrkesakademin i Österbotten fyller 10 år!

I januari 2009 bildades Yrkesakademin i Österbotten genom en samgång av Svenska yrkesinstitutet, Vocana och Korsnäs Kurscenter. Nu vill vi tillsammans med våra ägare, samarbetspartners och personal fira de tio åren genom att ordna ett seminarium med sikte på regionens behov i framtiden.

Utbildning och kompetensutveckling i Österbotten

21 januari 2019 Campus Kungsgården, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa

Program

08.30–09.00

Anmälan och kaffeservering

09.00–09.15

Välkomsthälsning, Anders Norrback,  samkommunstyrelsens ordförande

09.15–10.45

Framtidens möjligheter, Perttu Pölönen, uppfinnare, kompositör, visionär

10.45–11.00
Österbotten – Finlands motor, Joakim Strand, riksdagsledamot
11.00–11.45

Paneldebatt kring framtida kompetensbehov i Österbotten. 

Marina Kinnunen, direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt
Stefan Råback, Vasek VD, utvecklingsdirektör
Stefan Sjöberg, VD Mirka
Anders Norrback, samkommunstyrelsens ordförande

11.45–12.00
Seminariet avslutas, Boris Ståhl, rektor för Yrkesakademin i Österbotten

Anmälan senast 14.1.2019 till
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn 050-523 32 53. Meddela även eventuella specialdieter.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg