Yrkesakademin i Österbotten Logo

Finländsk yrkesutbildning väcker uppmärksamhet i Asien


Den 4:e december besöktes Yrkesakademin i Österbotten av en delegation på sex personer från Shandong Medicine Technician College i Kina. Under besöket fick delegationen en presentation av det finländska utbildningssystemet och närvårdarutbildningen med fokus på äldreomsorg. De fick även en rundvandring på Campus Kungsgården. Speciellt intresserade var besökarna över att få detaljerad information om det finländska hemservicekonceptet samt om den undervisning som möjliggjort den internationella tävlingsframgången för YA:s närvårdare. 

Yrkesutbildning i världsklass

I samband med att YA:s närvårdarstuderanden Martina Kung och Linnéa Ravald vann International Nursing Skill Contest i Shanghai i Kina år 2015 och Sofia Sundqvist vann guldi WorldSkills i Abu Dhabi 2017 placerade sig YA på världskartan gällande yrkesutbildning i världsklass. Speciellt i Kina uppmärksammades den finländska yrkesutbildningsnivån  och kvaliteten. 

Under sommaren och hösten 2018 kontaktades YA av Shandong Medicine Technician College, som är en statligt ägd högskola i Shandong-provinsen och har ingått praktikavtal med hundratals rikstäckande och välkända biotekniska läkemedelsföretag. Högskolan erbjuder mer än 20 huvudämnen inom läkemedelsmarknadsföring, medicinsk örterteknik, livsmedelsvetenskap och kosmetika. De har en GMP (Good Manufacturing Practice) träningsverkstad, som uppfyller de nationella kvalitetsstandarderna för biofarmaceutisk produktion. Dessutom finns också en välkänd nationell utställningssal för inhemska arter samt ett medicinskt växtfält baserat på Taishan-berget. Vid högskolan erbjuds kurser och forskningsprogram såsom t.ex. "Biomedicinsk raffineringsprocesser", "Biomedicinsk formel", "Bioekonomisk Affärsredovisning", "Bioprocessteknologi", "Biomedicinsk Botanik ", " Biomedicinsk processteknik" och ”Livsmedelsindustri”. Högskolans styrka är att de integrerar proteinläkemedelteknik inom  grundutbildning och yrkesutbildning. Under de senaste 30 åren har högskolan utbildat mer än 50 000 studerande för olika företag och institutioner över hela landet. Vid Shandong Medicine Technician College finns 60 lärare med behörighet på professors- och docentnivå. 

Shandong Medicine Technician College var speciellt intresserade av YA:s närvårdarutbildning inom äldreomsorgen. En åldrande befolkning utgör i Kina, liksom i de flesta europeiska länder, en utmaning inom många områden och man har nyligen inlett utvecklingen av yrkesutbildning inom äldreomsorgen. Eftersom YA utmärkt sig inom internationella tävlingar i yrkesskicklighet kontaktades läroanstalten med en förfrågan om studiebesök och utbildningssamarbete. Tillsammans med den kinesiska delegationen, som besökte YA i december, diskuterades möjligheterna till utbildningssamarbete. Hemservicekonceptet med målsättning att göra det möjligt för äldre personer att bo hemma allt längre var enligt delegationen unikt liksom även den omfattande andelen utbildning på arbetsplatser som närvårdarstuderandena genomför under sin studietid. 

Under mötet planerades även besök till Shandong Medicine Technician College, för att kunna fortsätta diskussionerna och planering inför ett framtida utbildningssamarbete.

Internationellt utbildningssamarbete

Det har under flera årrått efterfrågan på finländsk utbildning ute i världen. Den nya yrkesutbildningslagstiftningen, som trädde i kraft i början av 2018, möjliggör utbildningssamarbete och export av yrkesinriktade examina. Utbildningsanordnarna har nu möjlighet att sälja hela yrkesinriktade examina eller examensdelar till utlandet. Till länder utanför EU och ETA-området kan utbildningsanordnarna sälja sådana examina och examensdelar som Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat dem tillstånd att anordna. För att kunna säljas examina utomlands måste vissa ändringar i examensgrunderna göras och dessa ändringar ansvarar Utbildningsstyrelsen för. För att examensgrunderna ska kunna lämpa sig för utbildningssamarbete och -export bearbetas de gäller bl.a. språkkunskaper, finländsk lagstiftning och bestämmelser. I examensgrunderna där det t.ex. ingår hygienpass, säkerhetscertifikat och intyg över första hjälpen som gäller i Finland, beskriva istället det kunnande som ingår i dem. Vid behov kan grunderna även anpassas till ifrågavarande lands förhållanden i landet. 

Målet är att den finländska utbildningsexportens volym ska stiga till 350 miljoner euro fram till 2018. Utbildningsexportvolymen är cirka 260 miljoner euro (TEKES utredning av värdet 2014).

I den kinesiska delegationen deltog:

  • Li Songtao, Dean, Shandong Medicine Technician College
  • Zhai Shulin, Senior lecturer, Shandong Medicine Technician College
  • Zhang Kaichen. Senior Internship Instructor, Shandong Medicine Technician College
  • Zhang Junling, Professor, Shandong Medicine Technician College
  • Zhang Jing, Lecturer, Shandong Medicine Technician College
  • Li Mei, Lecturer, Shandong Medicine Technician College

Deras tolk och guide var Zhipeng Liu från Nordic Wings.

Text: Susanna Vestling, Foto: Kim Blåfield

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg