• Start
  • 2018
  • December
  • Kulturprojekt på gång? Sök projektbidrag hos KulturÖsterbotten!

Kulturprojekt på gång? Sök projektbidrag hos KulturÖsterbotten!

Går du i projekttankar inför 2019? Är det ett kulturprojekt du funderar på? Är projektet regionalt? Är ”du” en förening, en organisation eller ett samfund?

Om svaret på ovanstående frågor är ja, kunde du överväga att söka projektbidrag hos KulturÖsterbotten. Bidragsansökan öppnas upp via KulturÖsterbottens hemsida vid årsskiftet, och ansökningstiden pågår fram till slutet av januari.

KulturÖsterbottens projektbidrag är avsedda för registrerade samfund, organisationer och föreningar. Det är regionala projekt man kan ansöka om bidrag för. Med ”regionala projekt” avses då att projekten ska ha verksamhet i fler än en kommun eller på något annat sätt ha en regional betydelse på samkommunens område, dvs. i Svenska Österbotten. Projektbidrag beviljas endast för projektaktiviteter, inte som ett allmänt verksamhetsbidrag.

Projekten ska vara baserade på det regionala kulturprogrammet Kulturprogram Österbotten, som kan läsas på KulturÖsterbottens hemsida.

KulturÖsterbotten förfogar år 2019 över ett anslag på sammanlagt 48.000 euro för regionala projektbidrag. Bidragssumman för ett enskilt projekt varierar vanligen mellan 500 och 5.000 euro. Kultursektionen fattar beslut om beviljande av projektbidrag på vårvintern.

Ansökan om projektbidrag görs på en särskild webblankett, som blir tillgänglig på www.kulturosterbotten.fi när projektbidragen lediganslås.

Text: Carola Harmaakivi, KulturÖsterbotten

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg