Individualiserad undervisning genom digitalisering

Tillgången till information har aldrig varit större. All kunskap finns tillgänglig för den som vill och kan hitta den. Internet erbjuder oändliga möjligheter i utbildningsväg. Alla kan i teorin lära sig allt. Men det gör vi inte. De flesta av oss förmår inte ta till oss den information som finns tillgänglig. Digitalisering av undervisning erbjuder oändligt med möjligheter, men är också både skrämmande och utmanande.

Under de senaste tre åren har fotografutbildningen vid yrkeshögskolan Novia varit en av tre nordiska partnerskolor som inom ramen för ett EU-finansierat projekt har arbetat med digitalisering av undervisning inom digital bildbehandling och entreprenörskap. Projektet Den digitala bron erbjuder digitaliserad undervisning som lösning på många pedagogiska utmaningar. Projektidén föddes ur det faktum att lärarledd undervisning i Photoshop för studerande i grupp är väldigt utmanande. Det som ofta händer är att en del av gruppen kan det material som presenteras och resten av gruppen inte har tillräckliga förkunskaper för att ens hänga med. Ingen, eller ytterst få studerande, får befinna sig i sin proximala inlärningszon och lärarens resurser räcker sällan till. Inget ovanligt pedagogiskt problem alltså. Internet är förvisso fullt av Photoshop-tutorials, men det är svårt, om inte till och med omöjligt, att hitta den röda tråden och bygga kunskap för en stabil professionell grund. Därtill är framtidens, eller egentligen redan samtidens, arbetsmarknad komplex. Många förutsätts idka kontinuerligt lärande och skapa sina egna förutsättningar. Flexibilitet och självledarskap är i alla fall inom visuell kommunikation grundförutsättningar för ett meningsfullt arbetsliv. Så inte bara teknisk kompetens behövs, verktyg för social och entreprenöriell kompetens är lika viktigt, om inte ännu viktigare. Även detta är områden som är näst intill omöjligt att undervisa på en icke-individualiserad nivå.

Drömmen, som ledde till projektidén för Den digitala bron, var att ha professionella bildbehandlare som på individuell nivå kunde erbjuda undervisning från de mest elementära grunderna till mycket avancerad Photoshopteknik och tryckanpassning. Tänk att kunna ha en lärare som sitter bredvid en studerande i taget och gång på gång kan förklara och visa tills den studerande hinner med och själv klarar av att utföra de moment som undervisas. Någon man kan pausa så att man hinner med i alla invecklade svängar. Någon man kan be upprepa gång på gång tills man förstår både sammanhanget och detaljerna. Ett scenario som av resursrelaterade orsaker givetvis är helt utopistiskt. Där kommer digitaliseringen in. Digitalisering kan inte ersätta mellanmänskliga möten och det mervärde gemensam problemlösning och grupptillhörighet erbjuder. Men digitalisering kan erbjuda fantastiska möjligheter när det kommer till individualiserad undervisning för optimalt lärande. Digitalisering kan frigöra lärarresurserna från tidskrävande och pedagogiskt mycket utmanande kontaktundervisningssituationer i basfärdigheter till förmån för mervärdesdiskussioner och problemlösning.

Den digitala bron är en moodlebaserad öppen undervisningshelhet som förutom Photoshp från A till Ö också erbjuder undervisning i bland annat självledarskap och målfokusering, effektiva arbetsflöden, prissättning av tjänster inom visuell kommunikation och upphovsrätt. Majoriteten av undervisningen är i videoformat, men där finns även artiklar, självstudiematerial och podcasts. Givetvis har denna undervisningsportal begränsad målgrupp i och med dess, i alla fall delvis, mycket branschspecifika innehåll. Men däremot kan Den digitala bron fungera som ett inspirerande exempel när det kommer till hur digitaliserad undervisning kan stärka och komplettera kontaktundervisning på ett effektivt sätt.

Emma Westerlund, lektor i fotografi och avdelningschef vid Novias kulturenhet i Jakobstad

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg