Yrkeshögskolan Novia Logo

Kreativa synpunkter på innovationer


Finns det produkter som kunden inte ännu vet att hen behöver? Vilka är de resurser som företaget ännu inte utnyttjar? De frågorna funderade representanter från båtbyggar- varvs- och de kreativa branscherna över då projektet IRM-Tool som koordineras av Yrkeshögskolan Novia ordnade en workshop i Jakobstad.

Tanken bakom ”Kundorienterad produktutveckling – framgång kräver ett klart fokus”- workshoppen var att få till stånd interaktion och diskussion mellan olika aktörer inom den kreativa industrin och båtindustrin i Kvarkenregionen. Det är lätt att hitta nya möjligheter till samarbete; gemensamt intresse för alla entreprenörer är kunden.

Workshoppens arrangörer, från vänster Marja Rak, projektet IRM-Tools nya expert Tommy Nyman och Elina Rebers  från Yrkeshögskolan Novia Jakobstad.
Fotograf: Tomas Olsen

Designern Marja Rak, bekant från klädmärket Noolan, ledde workshoppen och lockade deltagarna att först fundera över varför design behövs och sedan fundera över hur olika val i processen kan påverka produkten. Rak ville inspirera deltagarna att se nya möjligheter i sin verksamhet: kundorientering, förändrade behov, mervärde och utvecklande av den egna produkten. Rak lyfte fram designens roll i produktutvecklingen  och tog också upp hur våra värderingar och val påverkar produkten, och därmed också bilden av företaget.

Deltagarna fick först fundera över behovet av sitt eget fält för 5-10 år framåt, och delades därefter in i fyra grupper för att fundera över frågan: Vad är den produkt eller tjänst som kunden ännu inte vet att de behöver? Resultatet blev fyra nya koncept.

Fyra koncept - alla motiverar att kundens behov är att kunna påverka mer

Det första konceptet var förknippat med en ny typ av upplevelse i lyxbåtar. Ombord på större båtar försvinner ofta känslan av att vara till sjöss. De ljud man hör är ofta motorljud, inte havet.  Med hjälp av ny teknik ville gruppen få ljudet av havet hörbart ombord, mer holistiskt.

Det andra konceptet kallades "Elikontfabriken", ett miljövänligt containerhus av återvunnet material: enkel, konfigurerbar där varje container är unik eftersom de är gjorda av återanvändbara komponenter. Bostadsutrymmet kan förstoras genom att bygga uppåt och sidorna kan öppnas om vädret tillåter. Elikonten kan flyttas från en plats till en annan.

Det tredje konceptet "Real-time interaction" bygger realtidsverklighet genom virtuell teknik. Vid exempelvis ett husbygge kan kunden genast se och uppleva om planen är tilltalande och därmed uteslutes kostnaden för "falska lösningar". När skall det bli möjligt? Tekniken existerar redan.

Det fjärde konceptet "Välj hem" gör att du kan anpassa ditt hem enligt ditt humör. Till exempel kan färgerna eller mönstren på väggar, tak och golv ändras med hjälp av fjärrkontrollen, och du kan också se levande bilder på väggarna.
Andra grupper också förslog att humöret hos den som bor i huset kunde läsas omedelbart vid hemkomsten, och att inredningen anpassar sig automatiskt.

Framtiden i fokus

Baserat på feedback från deltagarna är det viktigt att öka förståelsen för skillnaderna mellan olika branscher. I framtiden är det därför bra att bekanta sig med framtida kreativa proffs inom ingenjörsindustrin och nätverksbranschen genom exempelvis företagsbesök under studierna.

Eftersom det finns likheter mellan behoven i de olika branscherna kan kanske problemlösning både i varvsindustri och båtindustri göras på liknande sätt. Kanske behöver vi skapa mer samarbete mellan varvsindustri och båtindustri och kreativa branscher mellan de olika regionerna i landet?

Workshoppen ordnades 2 november och är den andra i ordningen som arrangerats av IRM Tool.  Projektet pågår fram till april 2019 och finansieras av Europeiska socialfonden, ESF.

Projektet skapar ett innovationsverkstyg till marina företagarna för att utveckla deras innovationskunnande. Verktyget är web-baserat och ska lanseras våren 2019 på www.innovationtool.fi . Verktyget kan användas helt fristående, men bäst resultat får man då det används i samarbete med en  konsult från kreativa branschen som utvecklat sitt eget koncept i enlighet som det material som utvecklats inom projektets workshoppar och med den innovationsteori som professor Alf Rehn skrivit för projektet.

För oss på Yrkeshögskolan Novia, och inom projektet IRM Tool, är det värdefullt att få vara med och aktivt jobba för att föra samman olika branscher som är betydande för regionen för att möta marknadens behov. Yrkeshögskolans roll, och syftet med våra projekt, är att vara en aktiv regional samarbetspartner och näringslivsutvecklare. Det ser vi att vi lyckas med då samma deltagare återvänder till våra workshoppar och evenemang, och nya intressanta och innovativa samarbeten uppstår.

Mera information:
Rita Rauvola, projektledare för IRM Tool, Yrkeshögskolan Novia

www.aboamare.fi/IRM-Tool

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg