Digitala KulturÖsterbotten


Ett skärgårdsmuseum på nätet, filmer om medeltiden på Youtube, bokcirklar på distans, nätbaserade evenemangskalendrar både för Österbotten och för Svenskfinland, en databank för marknadsföring av konstnärers och kulturarbetares arbeten, streamade föreläsningar, geocacher med medeltida sägner, studiebesök till digitaliseringsregionen Skåne...  Många spännande saker som just nu är på gång vid KulturÖsterbotten har en tydlig koppling till digitalisering och nättjänster.

Digitalisering och förändring är nu ständigt återkommande begrepp i de flesta sammanhang, så också inom kultursektorn. I och med de möjligheter den nya tekniken erbjuder förändras sätten att producera och förmedla kultur. Också människors sätt att ta del av kulturupplevelser påverkas av digitaliseringen.

Då vi på KulturÖsterbotten jobbar med kunden i fokus, handlar digitalisering för oss främst om att göra kulturen tillgänglig för flera. Digitaliseringen kan effektivt ta bort olika hinder för deltagande i kulturaktiviteter, såsom tidsmässiga, fysiska, geografiska, ekonomiska och språkliga hinder. Det gäller dels att hitta nya lösningar för hur olika kulturaktörer förmedlar kultur, dels om en förändring i synsättet på vad som är ”rätt” sätt att uppleva kultur. Upplevelsen av en teaterföreställning eller konsert via en skärm i soffhörnet må kanske vara mindre berörande än samma föreställning live i en konsertsal, men den är i alla fall en upplevelse som berör åskådaren mer än ingen föreställning alls. Kulturarv som presenteras i filmer eller på en webbsida ger givetvis inte samma upplevelse som att verkligen besöka ett museum, men det kan ge mångsidig information och även inspiration till att ta del av kulturarv, också i den fysiska verkligheten.

Som den regionala enhet KulturÖsterbotten är – med uppgift att ge kulturen i Österbotten synlighet och möjlighet – har vi en viktig uppgift här. Vi vill fortbilda oss själva och sprida information till andra, vi söker samarbete med experter och tar del av andras erfarenheter, vi testar nya lösningar och ser oss gärna som föregångare när det gäller att utveckla digital kulturverksamhet.

Ann-Maj Björkell-Holm, kulturchef

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg