Stora österbottniska integrationsdagarna

 

23-24.10.2018 ordnades Stora österbottniska integrationsdagarna vid Academill i Vasa. Som arrangörer för tillfället fungerade projekten ”Stig In! Astu Sisään! Come in!” och ”En bra start i Österbotten”. Yrkesakademin i Österbotten är och har varit en delgenomförare inom det ESF-finansierade projektet ”En bra start i Österbotten” som avslutas 31.12.2018.

Inom projektet har man arbetat med att förbättra invandrares integration och delaktighet i initialfasen för alla typer av invandrare.

Yrkesakademin i Österbotten har under projekttiden utvecklat och genomfört utbildning för samhälls- och hälsokommunikatörer samt utvecklat testmaterial för inledande kartläggning av språk- och studiefärdigheter.

Projektet har tagit fram och skapat en gemensam modell för integration i Österbotten som möjligen andra delar av Finland är intresserade av att ta efter. Stora österbottniska integrationsdagarna ordnades som en avslutning för projektet.

Under dagarna fick de över 150 deltagarna möjlighet att höra på både nationella och internationella föreläsare med olika vinklingar på ämnet integration. En av huvudtalarna under dagarna var Dr. Alison Strang, Queen Margaret University, Edinburgh. Hon föreläste på temana ”Understanding Integration: A Conceptual Framework” och ”Social Connection and Social Isolation – a Key Factor in Mental Wellbeing”.

Med de båda seminariedagarnas föreläsningar och erfarenheter som delades där så kan man kanske sammanfatta att seminariet gav oss ytterligare bekräftelse på att sociala kontakter, nätverk och majoritetsbefolkningens attityder, värderingar och vilja har stor betydelse för integrationen av migranter. 

Sofia Mitts-Björkblom, utbildare vid YA

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg