Kontakter till Kroatien och Bosnien

 

Under 7-12.10.2018 besökte utbildare från YA:s enhet i Närpes yrkesskolor i Kroatien och Bosnien för att skapa kontakter. Studiebesöket finansierades av Leader, Aktion Österbotten för initierande besök till två yrkesskolor, i Zagreb, Kroatien och i Cazin, Bosnien. De utbildare som var med är Kjell Langels, Carina Storhannus, Diana Lund, Tommy Lindedahl och Sofia Mitts-Björkblom. För att studiebesöket skulle bli så lyckat som möjligt hade vi Sead Ustic med som tolk och guide. Ustic är från Zagreb, Kroatien men har bott många år i Närpes.

Befolkningsandelen med annat modersmål än svenska och finska i Närpes är ca 14 % och andelen studerande vid YA:s enhet i Närpes med annat modersmål än svenska är ca 25%.

- En stor andel av våra studerande kommer från och har rötter i forna Jugoslavien. Vi ville genom besöket lära oss mer för att bättre förstå våra studerandes utbildningsbakgrund, historia, vardagsliv och situationen i  det samhälle de kommer ifrån. Genom att vi skaffar oss mera kunskap kan vi sprida kunskapen inom den egna organisationen och förhoppningsvis leder studiebesöket och de kunskaper vi fick till att utveckla och förbättra   utbildningen för personer med migrationsbakgrund inom yrkesutbildningen. Innan studiebesöket bjöd vi in personer från forna Jugoslavien att komma och föreläsa för oss om hemlandet och dess situation idag, t.ex. utbildning, samhällsklimat, arbetsmarknad etc.

- Vi vill utveckla och förbättra undervisningen för studerande från Balkan så de lättare kommer ut på arbetsmarknaden. Idag använder vi inte deras eget språk som en resurs och arbetsverktyg tillräckligt bra, säger Mitts-Björkblom. Lärarna i skolorna vi besökte skulle kunna vara en resurs för oss genom att våra studerande skulle kunna få material och information på sitt eget språk som komplement till det svenska materialet som vi använder. Genom att kunna erbjuda till exempel en del undervisning och studiematerial på det egna språket ska studerande bättre ta till sig själva yrkeskunskapen.

- De måste förstås fortfarande prestera på svenska i skolan. Det här handlar om komplement för att fördjupa deras kunskaper, säger utbildningschef Kjell Langels. Det egna modersmålet kan användas som en resurs för att ge studerande med invandrarbakgrund bättre resultat i utbildningen så att de lättare tar sig ut i arbetslivet.

- Vi förstår nu bättre frågorna som studerande från området ställer t.ex. att måste vi förklara att utbildning på arbetsplats är lika mycket utbildning. Våra studerande som kommer från det här området kan mycket teori inom de olika branscherna, men saknar ofta praktiska kunskaper. Skillnaderna i utbildningssystemen var påtagligt stora, märkte utbildarna direkt och det gav många nya insikter för arbetet på hemmaplan.

Med skolan i Bosnien har en gemensam viljeyttring om samarbete undertecknats. Med skolan i Kroatien håller man kontakt och de har också visat intresse för samarbete. Nästa steg skulle kanske vara att de kommer hit på besök och bekantar sig med oss. Vi har förhoppningar om att bli någon form av pilotprojekt inom detta område och skulle behöva bekanta oss på samma sätt med andra länder, exempelvis Vietnam.

- Vi behöver mer arbetskraft så vi måste försöka hitta nya och bättre sätt att hjälpa våra studerande att i ännu högre grad komma ut på arbetsmarknaden, säger Carina Storhannus. 

Sofia Mitts-Björkblom, utbildare

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg