Yrkesakademin i Österbotten Logo

Pilotprojekt med tilläggsfinansiering


Yrkesakademin i Österbotten har av undervisnings- och kulturministeriet som enda svenskspråkiga utbildare i landet beviljats tilläggsfinansiering för år 2018. Tilläggsfinansieringen beviljades i form av 12 studerandeår för genomförande av pilotprojekt inom yrkesutbildningen. Totalt handlar det om ungefär 112 000 €  i tilläggsfinansiering. Tilläggsfinansieringen har beviljats inom maskin- och produktionsteknik och inom den merkantila branschen.

Målsättningen för pilotprojekten är att underlätta bristen av och öka tillgängligheten på kunnig arbetskraft, underlätta rekrytering av arbetskraft och utveckla yrkesutbildningen så att den bättre stöder branschbytare

- Vi är glada över beslutet om tilläggsfinansieringen för detta ändamål. Det finns ett tydligt behov av en satsning inom området och genom beslutet från ministeriet kan vi bättre möta det behov som uttryckts från arbets- och näringslivets sida, säger YA:s rektor Boris Ståhl.

Med pilotprojekten vill man utveckla en modell för hur kortare, preciserad yrkesutbildning, till exempel avläggande av examensdelar och ännu mindre helheter, kan användas för att utbilda branschbytare och för att fördjupa kunnandet hos anställda. Särskilt kommer arbetstagare med utländsk bakgrund att vara i fokus.

- Den första utbildningshelheten vi kör i gång ordnas inom svetsning- och ritningsläsning. Utbildningen riktar sig till de som är i arbetslivet, men som känner att det är dags att pröva på något nytt och vill byta bransch. Genom den här skräddarsydda utbildningen får du möjlighet att skapa dig ett nytt kunnande inom maskin- och produktionsteknik och då med speciellt fokus på utbildning inom svetsning, säger Kenneth Sundlin och Kjell Langels, utbildningschefer vid YA.

- Vi kommer också att starta upp en liknande utbildning inom det merkantila området, där fokus ligger på att jobba i olika arbetsgemenskaper och att lära sig förstå och möta människor från olika kulturer och med olika språk. Med hjälp av dessa korta utbildningar kan vi snabbt utbilda arbetskraft där det behövs, fortsätter de.

Utbildningarna som omfattas av pilotprojektet kommer att ordnas vid enheten i Närpes. Från regionens företag ställer man sig positiva till de skräddarsydda utbildningarna.

  • Företag som vi samarbetar med har uttryckt ett behov av dylika utbildning här i trakten. De tar mer än gärna emot till exempel äldre arbetstagare som känner att det är dags att sadla om och det finns ett behov av att fördjupa kunnandet i arbetsgemenskapen, säger Langels.

Text: Sara Mannsén

 

Läs mer om den skräddarsydda metallutbildningen och lämna in din ansökan här!

Läs mer om den skräddarsydda utbildningen inom den merkantila branschen här!

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg