Yrkeshögskolan Novia Logo

En hösthälsning från Yrkeshögskolan Novia


Samtidigt som hösten smyger sig på gör Yrkeshögskolan Novia sitt första inlägg i Svängrum. Men vänta lite, på vilket sätt hänger Yrkeshögskolan Novia och SÖFUK egentligen ihop?

Säg Yrkeshögskolan Novia, och tankarna går kanske till den röda tegelbyggnaden på Brändö med sin teknikutbildning, till blivande sjuksköterskor eller till konstutbildningen i Jakobstad eller någon annan utbildningslinje. Allt det här är Yrkeshögskolan Novia, men inom våra väggar ryms också så mycket mera. Hos oss finns viljan att lära och ta sig framåt, otaliga idéer, forskningsresultat och en enorm kunskap. Det här är saker vi vill dela med oss av för att göra vårt samhälle och vår region ännu starkare. 

SÖFUK innehar i dag 12,5 procent av ägarskapet i Yrkeshögskolan Novia, och vi ser Svängrum som en bra kanal som kan öppna slussarna inte bara till regionen och medlemskommunerna, utan också till övriga, och nya, samarbetspartner. Yrkeshögskolan Novia är en viktig leverantör av kunnig arbetskraft till vår region, och vikten av att upprätthålla en dialog mellan yrkeshögskolan och arbetsmarknaden kan knappast  betonas mycket nog. 

Har du kanske själv träffat på en österbottnisk ingenjör eller sjuksköterska under det senaste året? Sannolikheten att hen gått på Novia är stor. Årligen utexaminerar vi omkring  400 kunniga studerande vid enheterna i Vasa och Jakobstad. Av de här stannar omkring  90 procent inom teknik och social- och hälsovård i Österbotten efter att de fått sitt examensbetyg i handen. Av de unga ingenjörer, sjukskötare och hälsovårdare som anställs i Österbotten kommer varannan från oss, medan landets övriga yrkeshögskolorna delar på den andra hälften. 

Utöver att förse arbetsmarknaden med kunniga arbetstagare gör vi en hel del annat på Yrkeshögskolan Novia. I nuläget pågår över 100 aktiva forsknings- och utvecklingsprojekt hos oss som kommer med  nya rön, och som hittar innovativa lösningar på problem vårt samhälle tampas med. Vi söker till exempel effektiva energilösningar, nya sätt att navigera fartyg, vi främjar entreprenörskap och hittar modeller som hjälper den växande gruppen äldre i vårt samhälle. 

Det här, forskning och utveckling, är en växande del av vår verksamhet och något vi vill visa utåt.  Idén med att bedriva forskning är inte att mappa in resultaten och ställa undan dem i en hylla, utan att slutsatserna ska kunna användas praktiskt och konkret. Föra oss vidare till nya idéer och stärka konkurrenskraften i vår region ytterligare.

Vi kommer därför att publicera texter som är baserade på just forskning eller utvecklingsprojekt och som är reflekterande och upplysande. För oss kommer Svängrum att fungera som ytterligare en länk till samhället, och med lite tur sprider vår närvaro här ringar på vattnet i form av nya kontakter och nya projektidéer. Det är något vi alla skulle gagnas av. 

Örjan Andersson, VD och rektor, Yrkeshögskolan Novia

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg