– Man ska itt bränn se på  kallvattne

Ulrica Karp

– Man ska itt bränn se på  kallvattne

Efter 12 år på posten som direktör för samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur är det dags för Ulrica Karp att ställa upp på intervju med anledning av sin 50-års dag. De jämna åren har firats stort både bland kolleger och inbjudna gäster och privat.

 • Det har varit riktigt roligt. Jag funderade länge på om jag skulle fira eller inte, men nog har det varit roligt att fira jämna år.

Ulrica valdes till posten som direktör för samkommunen 2007, mitt under en av samkommunens mest turbulenta tider.

 • Jag gick från att vara ekonomichef till ekonomidirektör till direktör på ganska kort tid. Samtidigt som jag tillträdde var vi mitt i processen med bildandet av Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Novia. Förhandlingarna kring bildandet av Yrkesakademin i Österbotten pågick också då och jämsides med detta gjordes planeringen av såväl Campus Kungsgården som Brändö Campus.
 • Det var verkligen en turbulent tid, jag minns att vi sprang istället för att gå i korridorerna för att vi skulle hinna göra mera om dagarna.

Sitt första stora byggprojekt som direktör fick Ulrica tackla direkt i och med byggandet av Campus Kungsgården. Bygget inleddes 2009 och stod klart i sin helhet år 2014.

 • Tanken med Campus Kungsgården föddes från viljan att bilda ett campus för tredje stadiets utbildningar på Brändö. Redan under SYI-tiden började vi planera för bygget och inledde det också samtidigt som SYI, Vocana och KKC fusionerades till Yrkesakademin i Österbotten år 2009.
 • Målet med Campus Kungsgården och ett campus på Brändö var att trygga den svenskspråkiga yrkesutbildningen på andra- och tredje stadiet i Österbotten. Att ha två starka campusområden var en viktig kugge i detta arbete. Byggprojektet och också avyttrandet av Svenska yrkeshögskolan till Novia och fusionen med SYI, KKC och Vocana samtidigt var nog ett riktigt stålbad för en som var ny i direktörsrollen.

Ganska snart efter att projektet Campus Kungsgården var klart och Yrkesakademin i Österbotten hade flyttat sina Vasa-enheter under samma tak kom de första finansieringsnedskärningarna av många för yrkesutbildningen.

 • Yrkesutbildningen i Finland har genomgått en mängd reformer på en mycket kort tid och fast det har varit otroligt tufft tycker jag att vi som organisation har klarat dem bra. Trots alla nedskärningar som drabbat utbildningen har vi en stark organisation som lyckats anpassa sig till förändringarna. Nu önskar jag ändå att vi skulle få tid att ytterligare anpassa vår verksamhet till nya förutsättningar. Vi ska naturligtvis inte sluta utveckla, men jag skulle gärna vilja utveckla verksamheten utan att samtidigt känna att vi måste avveckla något på grund av ekonomiska skäl.

Efter att Campus Kungsgården stod klart var det dags att ta itu med nästa stora byggprojekt, nämligen renoveringen av Wasa Teater. Diskussionerna kring teaterrenoveringen inleddes redan under byggnadstiden av Campus Kungsgården, men projektets praktiska förverkligande startade först senare för att vara klart i tid inför firandet av teaterns 100-års jubileum år 2019.

 • Teaterrenoveringen har varit ett väldigt intensivt och utmanande projekt så då vi har teatern färdig tar vi nog en paus med stora byggprojekt för en tid. 

Att ro iland dessa byggprojekt på över 52 miljoner euro sammanlagt, samtidigt som fusionsdiskussioner och nedskärningar i finansieringen har varit så gott som vardag, har varit krävande och intensivt och också krävt ett stort samarbete.

 • Utan bra kolleger runt omkring skulle det här aldrig ha gått. Samkommunens styrelse har också varit ett enormt stöd i alla processer vi tagit oss an och en viktig del i upprätthållandet av vår verksamhet.
 • En av de saker jag är mest stolt över som direktör är att vi trots att vår omsättning minskat mycket under åren har en organisation som är välmående och en ekonomi som håller. Vi hör också till de största arbetsgivarna i Vasa.

Förutom att hon jobbar nära med yrkesutbildningen på andra stadiet ligger också yrkesutbildningen på tredje stadiet direktören varmt om hjärtat.

 • Att upprätthålla intressebevakningen för yrkeshögskolan är en del av samkommunens och direktörens uppgifter. Jag har varit väldigt involverad i yrkeshögskoleverksamheten i olika former och sammanhang under åren och ser det som en viktig del av mitt jobb. En stark, svenskspråkig yrkeshögskola i Österbotten är en förutsättning för att vi ska ha en livskraftig region.

Förutom stödet från kolleger och beslutsfattare har också stödet från familjen betytt mycket för Ulrica i jobbet som direktör.

 • Om du inte har familjens stöd kan du inte ha ett sådant här jobb. Jag hör till dem som tycker att man inte behöver synas och höras överallt och hellre håller mig i bakgrunden även om jag tar den plats jag behöver som direktör. Men nog tar man jobbet med sig hem också och det har det funnits gånger då mina döttrar sagt att jag får fiska efter min telefon från havsbotten om jag tar med den till villan.

Erfarenheter, nya kunskaper och nya kontakter är bland de stora sakerna som Ulrica kommer att tänka på då det gäller vad hon tar med sig från de första 12 åren som direktör.

 • Men alla människomöten är nog de som gjort störst intryck.
 • En viss distans till jobbet har jag också varit tvungen att lära mig att ha. Sedan jag började har det inte funnits mycket tid för reflektion utan det har alltid varit nästa projekt och nästa, nästa, hela tiden. Klart att det också finns många saker som man med facit på hand skulle ha velat göra annorlunda, men alla gör vi så gott vi kan. Mina viktigaste ledord under åren som direktör är att jag inte ska bränna mej på kallt vatten och att alltid se människan. Om man minns det klarar man sig ganska långt.

Om fem år ser Ulrica att organisationen hon leder har stärkt sin position i samhället ytterligare.

 • Vi har ett ännu aktivare näringslivssamarbete än vi redan har till nytta för yrkesutbildningen, våra teatersalonger är välfyllda då publiken vill se våra pjäser och kulturen har ännu större synlighet och möjlighet tack vare KulturÖsterbotten. Jag vill att vi utvecklar oss hela tiden och jag hoppas att vi efter år av olika reformer får arbetsro att utveckla istället för att avveckla ekonomiskt.

Upplev medeltiden på medeltida dagarna i Karleby!

Bild på svärd - Upplev medeltiden på medeltida dagarna i Karleby!

Upplev medeltiden på medeltida dagarna i Karleby! 

Projektet ”Vandring genom medeltidens Österbotten” är med på Karleby medeltida dagar också i år! Lördagen den 7 september kan du på Kyrkbacken ta del av aktiviteter som ordnas av projektet och också se några av de filmer som producerats inom projektet.

Programmet för Karleby medeltida dagar kan läsas här

Välkommen med!

Österbotten skakar hand med Västerbotten på litterärt storevenemang i september i Vasa

Österbotten skakar hand med Västerbotten på litterärt storevenemang i september i Vasa 

Storsatsningen LitteraTur och Retur, som hade premiär våren 2018 i Umeå, får en fortsättning om bara ett par veckor i Vasa. Den 21–22 september samlas författare och litteraturvänner från bägge sidor om Kvarken för ett intensivt veckoslut i litteraturens tecken.

”...en strålande idé, och det som förvånar är att det inte kommit till stånd på den här publika nivån tidigare,” skrev Västerbotten-Kuriren i april 2018, med anledning av evenemanget i Umeå. Tanken var redan då att bygga upp ett litterärt storevenemang som skulle alternera mellan Österbotten och Västerbotten.

Lördagen och söndagen den 21 och 22 september är det då dags för LitteraTur och Retur på den österbottniska sidan om Kvarken. Lördagens program består bland annat av en poetisk eftermiddag på stadsbiblioteket, medan bokhandeln Gros har specialöppet med mängder av intressanta författarbesök. Finlands svenska författareförening ordnar på lördagskvällen en kollegial författarträff, exklusiv för författare från Finland och Sverige.

I övrigt bjuder lördagen på ett antal programpunkter som är vikta för gästerna från Västerbotten. Från Västerbotten inväntas ett åttiotal deltagare, av vilka de allra flesta anländer med färjan från Umeå på fredagskvällen.

Huvuddagen för LitteraTur och Retur infaller på söndagen, då deltagarna samlas för en heldag i litteraturens tecken på Skafferiet Ritz.

I programmet medverkar bland annat Susanna Alakoski, rykande aktuell med boken och pjäsen Bomullsänglarna. Udda och normal på landsbygden som litterärt fenomen diskuteras av författarna Kaj Korkea-aho, Karin Smirnoff och Karin Alfredsson. Feminismen i litteraturen och kvinnor som skriver om kvinnor ventileras av Gurli Lindén, Ellen Strömberg och Anna Sundström Lindmark. Temat ”Samtida oro – dystopier, fantasy på frammarsch” utforskas av kända författarnamn såsom Mats Söderlund, Maria Turtschaninoff och Hannele Mikaela Taivassalo.

Konferencier för söndagens program är Susanne Skata, som också leder ett av författarsamtalen. De två övriga författarsamtalen leds av Lisen Sundqvist och Tommy Bildström. Under dagen uppträder även estradpoeten Rosanna Fellman. För dagens musikinslag står The Heartbeat Band.

Söndagen på Ritz avrundas med ett samtal mellan Susanna Alakoski och Susanne Skata om kvinnovärlden i arbete och folkhem. Som avslutning på LitteraTur och Retur bjuds publiken på tankar och reflektioner kring böcker som blivit särskilt viktiga för sina läsare. Läsarna i fråga är då Pekka Heino, Wivan Nygård-Fagerudd och Johan Fagerudd.

LitteraTur och Retur ordnas i ett brett samarbete mellan aktörer från Finland och Sverige. På arrangörslistan finns bland annat KulturÖsterbotten / SÖFUK, Svenska folkskolans vänner, Vasa stad / stadsbiblioteket, Svenska Österbottens litteraturförening, Finlands svenska författareförening, Förlaget, Boklund, Umeå kommun, Länsbiblioteket i Västerbotten, Norrländska litteratursällskapet, Studieförbundet Bilda, Kulturföreningen Pilgatan och Föreningen Norden i Västerbotten.

Programmet för LitteraTur och Retur finns i sin helhet publicerat på www.kulturosterbotten.fi/litteraturochretur.

Lördagens program är avgiftsfritt. För söndagens program (inkl. lunch och eftermiddagskaffe) uppbärs en avgift på 40 euro. På grund av de praktiska arrangemangen bör man anmäla sig till evenemanget på förhand, via www.kulturosterbotten.fi/litteraturochretur.

 


Text: Carola Harmaakivi, KulturÖsterbotten

Mittnordiska kulturdagarna i höst i Jakobstad. Anmäl dig till evenemanget!

Mittnordiska kulturdagarna i höst i Jakobstad. Anmäl dig till evenemanget! 

Mittnordiska kulturdagarna ordnas i höst i Finland, närmare bestämt i Jakobstad. Den 20–22 november samlas deltagare från Mittnordenbältet i Finland, Sverige och Norge för att i form av ett stort antal expertföreläsningar, parallellpresentationer och verkstäder närmare studera temat publikarbete. ”Reaching Out – publikarbete i utveckling” är rubriken för årets kulturdagar.

Det är redan nu möjligt att anmäla sig till evenemanget. Bekanta dig med programmet på www.kulturosterbotten.fi/mittnordenoch klicka dig sedan in på anmälningsblanketten, som finns länkad till sidan!


Text: Carola Harmaakivi, KulturÖsterbotten

Läsambassadörerna främjar läsandet och sprider läsglädje i nytt projekt i Svenskfinland

Läsambassadören Amanda Audas-Kass vill sprida läsglädje bland barn och ungdomar. – Vi blir allt sämre på att läsa i en värld där läsförmågan blir allt viktigare, säger Audas-Kass. 

Läsambassadören Amanda Audas-Kass vill sprida läsglädje bland barn och ungdomar. – Vi blir allt sämre på att läsa i en värld där läsförmågan blir allt viktigare, säger Audas-Kass. 

Läsambassadörerna främjar läsandet och sprider läsglädje i nytt projekt i Svenskfinland

Läs själv! Var en läsande förebild! Läs också högt för dina barn!

De uppmaningarna går Amanda Audas-Kass, en av Svenskfinlands nya läsambassadörer, ut med till alla föräldrar.

Projektet Den finlandssvenska läsambassadören x 2 inleddes i augusti i år. Under tre års tid kommer modersmålsläraren och författaren Amanda Audas-Kass samt författaren och skådespelaren Henrika Andersson att med hela Svenskfinland som sitt arbetsfält stöda läsandet bland barn och ungdomar. Projektet har kommit till på initiativ av Sydkustens landskapsförbund, som också är läsambassadörernas arbetsgivare. KulturÖsterbotten medverkar som projektpart och inhyser också den ena av läsambassadörerna i sina lokaler på Campus Kungsgården i Vasa.

Läsambassadörerna sätter fokus på två målgrupper: 0–6-åringar och 11–15-åringar.

– Den ena målgruppen består av barn som inte ännu läser själva, medan vi i den andra gruppen sätter in stöten då risken för att läsivern ska avta är rätt hög, berättar Audas-Kass.

Det är två helt olika målgrupper det handlar om, och därför är det till fördel att också läsambassadörerna har olika bakgrund. Andersson är professionell skådespelare och dramapedagog, medan Audas-Kass är modersmålslärare.

Läsfrämjande har man i Svenskfinland jobbat med redan tidigare. Undersökningarna visar nämligen att finlandssvenska skolelever sackar efter i läsförmåga jämfört med finska elever. Det var en av de största orsakerna till att det första läsambassadörsprojektet – Den finlandssvenska läsambassadören med Katarina von Numers-Ekman i spetsen – kom igång. Projektet avslutades år 2017. Läsambassadörens insatser på fältet är det dock många som saknat, och den bristen ska nu projektet Den finlandssvenska läsambassadören x 2 avhjälpa.

Samtidigt som läsförmågan – det att kunna läsa bra – blir allt viktigare, blir barn och ungdomar allt sämre på läsning. Det låter överraskande, när man betänker att folk tycks läsa mer än någonsin förut. Hela dagarna sitter människor – barn, unga och vuxna – djupt försjunkna i sina smarttelefoner och paddor och – läser. Hur går ekvationen egentligen ihop?

 – Många av de texter vi läser idag är korta och slarvigt hopskrivna. De är varken välstrukturerade eller välformulerade, förklarar Audas-Kass. Så även om vi kanske läser mer än tidigare, är de texter vi läser inte av den kvaliteten att de stöder läsförmågan.

Vi har blivit sämre också på koncentration. Guldfiskar lär kunna koncentrera sig längre stunder än dagens barn och unga, och det är tyvärr inget skämt, berättar Audas-Kass. Den digitala världen med triljontals stimuli som flimrar förbi ögon och öron tjugofyra–sju gör skrämmande saker med våra hjärnor, särskilt med barnens.

– När jag började jobba som modersmålslärare i gymnasiet för tio år sedan, hade nästan alla elever, oavsett läsintresse, någon period bakom sig i livet då läsning hade varit viktigt för dem. Men under de senaste åren har det blivit allt vanligare att eleverna aldrig någonsin upplevt en bokslukarålder, berättar Audas-Kass.

All den lättillgängliga och underhållande sysselsättning som tekniken fört med sig är en förklaring. Böcker är inga självklarheter längre, när andra tidsfördriv lockar. Och just därför är de läsande förebilderna så viktiga, både för små barn och för ungdomar. Det gäller särskilt pojkar. Manliga läsande förebilder är precis vad småkillar och tonårsgrabbar mår bra av att ha i sin omgivning: pappor, lärare, idrottsstjärnor, popidoler... Och det är viktigt också att läsa högt för sina barn, även om barnet redan kan läsa.

– Det är ingen myt att pojkar är sämre på läsning än flickor. Och det där är ett problem som handlar om betydligt mer än läsning, förklarar Audas-Kass.

Läsning utökar ordförrådet och utvecklar förmågan till empati. Den som inte läser och alltså inte har någon särskilt bred vokabulär hyser ändå precis samma känslor och upplever precis samma saker som alla andra – men kan inte sätta ord på känslor och upplevelser. Risken är då att de lever ut sina behov på andra sätt, till exempel genom fysiskt våld.

Kontakta läsambassadörerna!

De finlandssvenska läsambassadörerna håller precis på att bygga upp projektverksamheten och ser fram emot kontakter såväl från daghem som från skolor, i hela Svenskfinland.

– Henrika och jag har sänt ut en intresseförfrågan till alla daghem och skolor och fått många svar. Dem ska vi nu börja plöja igenom, berättar Audas-Kass.

– Många skolor och daghem önskar att vi läsambassadörer ska ta kontakt med dem. Intresset verkar vara jättestort – det är helt enkelt mycket på gång kring läsning just nu.

Läsambassadörerna har redan flera skolbesök inbokade under augusti och september. I början av oktober kommer båda läsambassadörerna att medverka på fortbildningsdagen Läsning gör skillnad i Vasa. Evenemanget förväntas locka upp till sexhundra deltagare, de allra flesta lärare.

– Det är utan tvekan pedagogerna – förskollärarna, klasslärarna, ämneslärarna – och föräldrarna som blir våra viktigaste kanaler. Men vi kommer också att besöka själva målgrupperna: barnen och ungdomarna, förklarar Audas-Kass.

Läsambassadörerna kommer att få experthjälp med att mäta resultatet av sina insatser under tre år. Men vad skulle läsambassadörerna själva då se som det allra finaste resultatet av projektet?

Amanda Audas-Kass funderar en stund.

– Vi vill inspirera och lägga grunden till någonting som sedan lever vidare, förklarar hon. Men det allra finaste för mig, det skulle vara att vid projektets slut kunna konstatera att vi spridit läsgjädje i hela Svenskfinland.

 

FAKTA:

Projektet Den finlandssvenska läsambassadören x 2
Projekttid: 1.8.2019–31.7.2022

Läsambassadörer:

-      Henrika Andersson, författare och skådespelare
-      Amanda Audas-Kass, modersmålslärare och författare

Målgrupper:

1.     barn som inte ännu läser själva (0–6-åringar)
2.     barn vars första läsiver riskerar att avta (11–15-åringar).

Projektparter: Sydkustens landskapsförbund, Utbildningsstyrelsens enhet för svenskspråkig utbildning, KulturÖsterbotten / SÖFUK, Folkhälsans förbund / språkutvecklande verksamhet, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Studieinriktningen för lärare inom småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet.

Finansiärer: Svenska kulturfonden, stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Svenska folkskolans vänner.

Kontakt:

Henrika Andersson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Amanda Audas-Kass, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

www.lasambassadoren.fi

Text och bild: Carola Harmaakivi, KulturÖsterbotten

 

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Ulrica Karp
Redaktionsråd: Ulrica Karp, Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Jan Fröjdö, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg