Välkomna till höstens första Svängrum!

Inom Yrkesakademin i Österbotten har studerande inlett och fortsatt sina studier. Mycket är bekant från tidigare men mycket nytt sker också inom YA:s ramar. Det som jag särskilt fäst uppmärksamhet vid i år är det genomslag som den kontinuerliga antagningen av studerande har fått. Hittills i år har över 400 studerande antagits till studier genom det kontinuerliga ansökningssystemet. Den tiden är definitivt förbi då studerande inledde sina studier antingen i augusti eller i januari. I uppdraget att förse arbetslivet med yrkeskunnig arbetskraft är denna förändring synnerligen välkommen. Studerande kan när behov av studier uppstår smidigt bygga på sin kompetens för att sedan gå vidare i yrkeslivet eller till vidare studier. Kontinuerliga ansöknings- och antagningssystemet kan, trots att det endast varit i bruk 8 månader, konstateras vara en verkligt lyckad förändring av yrkesutbildningen på andra stadiet.

KulturÖsterbotten har byggt på sin verksamhet med fler och mera omfattande projekt. Verksamheten är nu så pass omfattande att utrymmena på Rådhusgatan 23 nu blir för små, från årsskiftet kommer KulturÖsterbottens högsäte att finnas i Kulturgården på Kungsgårdsområdet i Gamla Vasa. Spännande!

Byggnadsåret för Wasa Teater är i full gång. Att ha verksamheten utspridd på flera adresser ställer krav på både anställda och teaterbesökare. Men då kan vi se fram emot ett nyrenoverat teaterhus kan vi leva med tillfälligt stök under detta spelår. Under ett par veckors tid har vi haft tre premiärer. Den medialt mest synliga premiären är musikalen Gambämark som spelas på Ritz. Övriga premiärer är Karius och Baktus, samt Världen är så stor. De sistnämnda turnerar i regionen.

Nytt i Svängrum från och med i höst är att Yrkeshögskolan Novia kommer att synas i spalterna. I VD Örjan Anderssons inlägg i detta nummer förklarar han hur det kommer sig att Novia är med i detta forum. Jag önskar Novia välkommen med i Svängrummet!

Ulrica Karp 

Direktör

SÖFUK beviljades strategifinansiering för utveckling av yrkesutbildningen

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) har beviljats strategifinansiering av Undervisnings- och kulturministeriet, bland annat för förverkligandet av reformen av andra stadiets yrkesutbildning. SÖFUK upprätthåller Yrkesakademin i Österbotten och var en av två svenskspråkiga upprätthållare i landet som fick ett positivt besked från ministeriet. Totalt 68 utbildningsanordnare delade på strategifinansieringspotten på 34 miljoner euro.

I och med reformen av yrkesutbildningen gjordes även finansieringssystemet för yrkesutbildningen om. Finansieringssystemet delas sedan början av 2018 in i bas-, prestations- och genomslagsfinansiering, samt i strategifinansieringen som utbildningsanordnarna ansöker om årligen. Årets strategifinansiering beviljades främst för att ge utbildningsanordnarna bättre möjlighet att förnya verksamhetskulturen i enlighet med målen för reformen, samt för att möta de utmaningar som den digitala brytningen för med sig

- Vi är glada över det positiva beskedet gällande strategifinansieringen. Pengarna ger YA en stadigare grund att stå på ekonomiskt och bättre förutsättningar att arbeta med den nya yrkesutbildningen, säger Ulrica Karp, direktör för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.

YA beviljades även strategifinansiering för arbetet med Mästare på svenska, som är en del av arbetet med den stora TaitajaMästare-tävlingen.

 

Sara Mannsén

Boden Live

Kim Blåfield, projektplanerare för Boden Live i filmtagen.

 

I början av november inleds projektet Boden Live vid Yrkesakademin i Österbotten.

Projektet tar avstamp från den populära verksamheten i projektet Boden, vars tjänster visat sig ha en stor efterfrågan med i genomsnitt 100 uppdrag per år.

Multimediatjänster för landsbygden stor fortsättningsvis i fokus och målgruppen förblir densamma; primärproducenter, föreningar, organisationer och dylika aktörer som verkar på eller för landsbygden och dess utveckling.

Namnet Boden Live ger en ledtråd när det kommer till verksamhetsutvecklingen och tjänsteutbudet inom projektet. Fotograferingar, filmningar och dokumentationer kompletteras med en tyngre betoning på direktsändningar och utvecklandet av en professionell plattform för dessa.

Olika samarbetspartners har också inkommit med önskemål om portabel konferensutrustning som med kort förvarning smidigt kan användas vid möten ute i bygderna, till exempel i ungdomslokaler, och som lätt kan flyttas mellan olika utrymmen.

Genom att demonstrera och erbjuda dessa lösningar vill projektet ingjuta mod i landsbygdens aktörer att, i egen regi, dokumentera olika möten andra evenemang i framtiden.

  • Projekttid: 1.11.2018 – 31.10.2021

Text: Kim Blåfield

Foto: Sara Mannsén

Pilotprojekt med tilläggsfinansiering

Yrkesakademin i Österbotten har av undervisnings- och kulturministeriet som enda svenskspråkiga utbildare i landet beviljats tilläggsfinansiering för år 2018. Tilläggsfinansieringen beviljades i form av 12 studerandeår för genomförande av pilotprojekt inom yrkesutbildningen. Totalt handlar det om ungefär 112 000 €  i tilläggsfinansiering. Tilläggsfinansieringen har beviljats inom maskin- och produktionsteknik och inom den merkantila branschen.

Målsättningen för pilotprojekten är att underlätta bristen av och öka tillgängligheten på kunnig arbetskraft, underlätta rekrytering av arbetskraft och utveckla yrkesutbildningen så att den bättre stöder branschbytare

- Vi är glada över beslutet om tilläggsfinansieringen för detta ändamål. Det finns ett tydligt behov av en satsning inom området och genom beslutet från ministeriet kan vi bättre möta det behov som uttryckts från arbets- och näringslivets sida, säger YA:s rektor Boris Ståhl.

Med pilotprojekten vill man utveckla en modell för hur kortare, preciserad yrkesutbildning, till exempel avläggande av examensdelar och ännu mindre helheter, kan användas för att utbilda branschbytare och för att fördjupa kunnandet hos anställda. Särskilt kommer arbetstagare med utländsk bakgrund att vara i fokus.

- Den första utbildningshelheten vi kör i gång ordnas inom svetsning- och ritningsläsning. Utbildningen riktar sig till de som är i arbetslivet, men som känner att det är dags att pröva på något nytt och vill byta bransch. Genom den här skräddarsydda utbildningen får du möjlighet att skapa dig ett nytt kunnande inom maskin- och produktionsteknik och då med speciellt fokus på utbildning inom svetsning, säger Kenneth Sundlin och Kjell Langels, utbildningschefer vid YA.

- Vi kommer också att starta upp en liknande utbildning inom det merkantila området, där fokus ligger på att jobba i olika arbetsgemenskaper och att lära sig förstå och möta människor från olika kulturer och med olika språk. Med hjälp av dessa korta utbildningar kan vi snabbt utbilda arbetskraft där det behövs, fortsätter de.

Utbildningarna som omfattas av pilotprojektet kommer att ordnas vid enheten i Närpes. Från regionens företag ställer man sig positiva till de skräddarsydda utbildningarna.

  • Företag som vi samarbetar med har uttryckt ett behov av dylika utbildning här i trakten. De tar mer än gärna emot till exempel äldre arbetstagare som känner att det är dags att sadla om och det finns ett behov av att fördjupa kunnandet i arbetsgemenskapen, säger Langels.

Text: Sara Mannsén

 

Läs mer om den skräddarsydda metallutbildningen och lämna in din ansökan här!

Läs mer om den skräddarsydda utbildningen inom den merkantila branschen här!

Renoveringen av Wasa Teater går framåt

Renoveringen och bygget på Wasa Teater går framåt. Tidtabellen justeras enligt behov, men det är vanligt när man jobbar med gamla byggnader konstaterar ansvarige arbetsledare Martin Nilsström.

Vad händer just nu?

Just nu är det jobbar vi intensivt med grunden för utbyggnaden för dekorverkstaden och lagret, som kommer på teaterns innergård. Grunden för utbyggnaden gjuts vecka 39 och elementen, som är klara för leverans, monteras när grunden är klar för det. Det som också sker parallellt är tillverkningen av alla delar till Glaset, utbyggnaden på innergården. Tillverkningen av Glaset sker på ett företag i Larsmo som har planerad montering v 44, om alla tidtabellen håller. Vi jobbar också med upphandlingen av stolar och dörrar till olika ställen i teaterhuset, alla material är ganska speciella så det tar sin tid att komma fram till rätt beslut.

Vad händer på scenen och i salongen?

I salongen och på scenen sker det mest teknikarbete och omändringar i konstruktionen för tillfället. Vi jobbar med nya ventilationen som ska dras och installeras och vi har tagit hål i taket för trappan som går upp till nya läktaren.  På scenen ska vi snart bygga ställningar så att man kan förstärka upphängningar i tornet, montera ner den gamla mekaniken och sen ska de nya ridåhissarna monteras.

Hur håller tidtabellen?

I dagsläget ligger vi en aning efter i tidtabellen. Det är främst på grund att konstruktionerna i teaterhuset inte har sett ut som det var väntat. Innergårdens grund och sprängningar tog mera tid än väntat och sedan gula trähusets skick var sämre än väntat. Men vi gör allt för att kunna komma ikapp med tidtabellen.

Jan Fröjdö

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Ulrica Karp
Redaktionsråd: Ulrica Karp, Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Jan Fröjdö, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg