LEDARE

 

Förändring, det nya normala      Läs mer

KULTURÖSTERBOTTEN

Ögonblicksbilder från år 1917 i fin SÖFUK-kalender – nu är den här!      Läs mer

 

 

”Vårt öga ser det här”:

Verk ur SÖFUK:s konstsamling turnerar i Österbotten      Läs mer

 

 

Stort barnkulturpris till österbottniska BARK

 

BARNKULTURNÄTVERKET i Österbotten BARK har tilldelats undervisnings- och kulturministeriets stora Barndagspris. Priset beviljas årligen för främjande av konstfostran och konsthobbyer.

 

I prismotiveringen står det bland annat att BARK är lokomotivet för österbottnisk barnkultur och att verksamheten har medfört ett uppsving för barnkulturen i hela regionen. BARK har framgångsrikt introducerat nya sätt för barn och unga att ta del av kultur och konst, konstaterar ministeriet.

 

Barnkulturnätverket BARK, som etablerades i Österbotten år 2008, har specialfokus på att levandegöra kulturarvet. Verksamheten bedrivs på finska och svenska med Österbottens förbund som huvudman. KulturÖsterbotten har understött BARK ända sedan starten.

 

Läs mera om BARK: http://bark.pohjanmaa.fi/framsida/

 

Källa: Österbottens förbunds nyhetsbrev, https:enyhetsposten.wordpress.com/2016/11/21/bark-skordar-ara-och-berommelse/

 

 

Italienska experiment på Ateljé Stundars

 

Läs mer

WASA TEATER-ÖSTERBOTTENS REGIONTEATER

 

Wasa Teater får tillgänglighetspris      Läs mer

YRKESAKADEMIN I ÖSTERBOTTEN

 

Årets vuxenstuderande utsågs vid YA      Läs mer

 

                                      YA-studerande premierades av AMKE      Läs mer

 

 

 

YA inleder nytt samarbete med Novia

 

YA OCH NOVIA inleder ett nytt samarbete kring utbildningarna inom social- och hälsovårdsbranschen. Det nya samarbetsavtalet berör utbildningarna till närvårdare (YA) och sjukskötare (Novia).

 

Från och med hösten 2017 blir det möjligt för studerande vid social- och hälsovårdsbranscherna vid YA att under sin studietid på andra stadiet avlägga studier vid yrkeshögskolan Novia. Tack vare att studerande redan under sin studietid vid YA kan avlägga kurser vid Novia effektiveras studerandes examensinriktade studier och studietiden på tredje stadiet förkortas.

 

YA och Novia har sedan tidigare ett motsvarande samarbetsavtal för de tekniska och merkantila branscherna.

 

 

 

Madelen är bäst i Europa

 

Läs mer

Foto: Klas Mattlar